Rekrutacja

Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia 

Przyjaciół Szkół Katolickich

im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Lisewie Kościelnym

 

MARZYSZ O NOWOCZESNEJ BEZPŁATNEJ SZKOLE KATOLICKIEJ I ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM Z BEZPŁATNYM DOJAZDEM ?

PRZYJDŹ  DO  NAS!

OFERTA NA ROK SZKOLNY 2021/2022 :

 • nauczanie języka angielskiego i niemieckiego począwszy od klasy IV
 • zajęcia z robotyki od przedszkola
 • dodatkowe zajęcia sportowe
 • loboratorium chemiczne od klasy IV
 • bezpłatna nauka gry na instrumencie muzycznym

WSPOMAGAMY DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI ROZWOJOWYMI

ORGANIZUJEMY:

 • terapię logopedyczną
 • zajęcia korekcyjno kompensacyjne
 • zajęcia dydaktyczno wyrównawcze
 • zajęcia rewalidacyjne

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

ZAPEWNIA:

 • profesjonalną nieodpłatną opiekę i edukację dzieci od 2.5 do 6 roku życia w godzinach od 7.00 do 16.00
 • naukę języka angielskiego i niemieckiego
 • zajęcia specjalistyczne dla dzieci z trudnościami rozwojowymi
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • zajęcia z robotyki
 • nieodpłatny dowóz